Nieuwetijdskinderen veranderen wereld

Nieuwetijdskinderen: Ontdek hun unieke kenmerken en impact op de wereld

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

 

Wat zijn Nieuwetijdskinderen?


Ben je nieuwsgierig naar de bijzondere eigenschappen van nieuwetijdskinderen en hoe ze onze wereld beïnvloeden? Laten we eens kijken naar wat nieuwetijdskinderen precies zijn.

Nieuwetijdskinderen zijn kinderen die op een unieke manier in de wereld staan. Deze term is ontstaan binnen de New Age-beweging in de jaren 70 en 80. Ze worden gezien als kinderen van de “nieuwe tijd” omdat ze geboren worden met een hoger bewustzijn en een missie om de wereld te veranderen.

 


Sterke verbondenheid met hun ziel

Deze kinderen zijn sterker verbonden te zijn met hun ziel. Je zou kunnen zeggen dat hun ziel meer tot uiting komt, waardoor ze soms moeite hebben met het aanpassen aan de normen en verwachtingen van de samenleving. De regels en gewoonten die we hebben bedacht, passen niet altijd bij wie ze werkelijk zijn. Ze botsen met hun innerlijke kern, hun ware zelf. 

 

 

Beperkingen van de samenleving

Laten we eerlijk zijn, onze maatschappij heeft een nogal strak keurslijf bedacht waarin we allemaal moeten passen. Er zijn normen en verwachtingen opgesteld die bepalen hoe we ons moeten gedragen, denken en voelen. Alles wat buiten deze zogenaamde norm valt, wordt vaak bestempeld als ‘abnormaal’ of ‘anders’. We hebben een samenleving gecreëerd waarin afwijkingen van de norm vaak worden gemarginaliseerd, bekritiseerd of zelfs veroordeeld. Deze beperkte visie heeft geleid tot een gebrek aan ruimte voor diversiteit en individualiteit.

Het is hoog tijd dat we als maatschappij een bredere kijk aannemen en ruimte creëren voor alles wat niet binnen de traditionele definitie van ‘normaal’ valt. Nieuwetijdskinderen helpen ons hierbij.

Uiteindelijk past niemand perfect in dat strakke keurslijf. Nieuwetijdskinderen tonen ons eigenlijk hoe belangrijk het is om in contact te zijn met onze essentie. Om de moed te hebben om op te komen voor wat we écht nodig hebben, waar we écht voldoening uit halen en wat ons écht gelukkig maakt. Ze inspireren ons om meer in lijn te komen met ons ware zelf. 

 

 

Nieuwetijdskinderen streven naar authenticiteit

Kenmerken nieuwetijdskinderenLaten we erkennen dat diversiteit en individualiteit de essentie zijn van een bruisende samenleving. Laten we afstappen van het idee dat er slechts één juiste manier is om te zijn en te leven. Laten we openstaan voor nieuwe perspectieven, andere denkwijzen en alternatieve manieren van zijn. Door de kracht van diversiteit te omarmen, kunnen we een maatschappij creëren waarin iedereen de ruimte krijgt om te groeien en bij te dragen aan positieve veranderingen.

 Het is tijd om los te breken uit het keurslijf van de norm en te streven naar een wereld waarin authenticiteit en individualiteit worden gevierd.

Nieuwetijdskinderen zijn in dat opzicht een spiegel voor ons allemaal. Ze laten zien dat zij, maar eigenlijk niemand, in een hokje past. Waardoor we ons realiseren dat we zelf veel raakvlakken hebben met nieuwetijdskinderen en zelf misschien ook wel een nieuwetijdskind zijn? En dat we mogen streven naar de vrijheid om jezelf te zijn en je volle potentieel te bereiken.

Het is daarom belangrijk om deze kinderen te ondersteunen, te begrijpen en ruimte te bieden voor hun groei en ontwikkeling. Laten we hen zien als bron van inspiratie voor positieve veranderingen in de wereld.

 


10 Kenmerken van Nieuwetijdskinderen


Wat zijn dan nu eigenlijk nieuwetijdskinderen?

Hier zijn 10 kenmerken die vaak worden toegeschreven aan nieuwetijdskinderen. Het is belangrijk om te benadrukken dat de mate waarin deze kenmerken aanwezig zijn, kan verschillen per kind. Dit is geen alomvattende lijst, maar het biedt inzicht in de unieke eigenschappen en behoeften van nieuwetijdskinderen.

  1. Hooggevoeligheid: Ze zijn vaak sterk gevoelig voor hun omgeving, zowel emotioneel als energetisch.

  2. Intuïtie: Ze vertrouwen vaak sterk op hun innerlijke stem en hebben een krachtige intuïtie.

  3. Spirituele verbondenheid: Ze voelen vaak een diepe verbondenheid met het spirituele en zoeken betekenis in het leven.

  4. Creatief talent: Ze hebben vaak een rijke verbeelding en zijn creatief op verschillende gebieden, zoals kunst, muziek, schrijven en probleemoplossing.

  5. Sterke wilskracht: Ze hebben een innerlijke drive en geven niet snel op bij het nastreven van hun doelen.

  6. Empathie: Ze zijn erg empathisch en voelen sterk mee met anderen.

  7. Niet-conformisme: Ze hebben vaak moeite met traditionele systemen en structuren en zoeken naar nieuwe manieren van denken en handelen.

  8. Wijsheid: Soms lijken ze ouder en wijzer dan hun leeftijdsgenoten en hebben ze diepgaande inzichten over het leven.

  9. Gevoeligheid voor energieën: Ze kunnen reageren op omgevingsenergieën en de emotionele energieën van anderen.

  10. Veranderingsdrang: Ze voelen een sterke drang om de wereld positief te veranderen en voelen zich aangetrokken tot thema’s zoals rechtvaardigheid, gelijkheid en duurzaamheid.

 

 

Nieuwetijdskinderen als voorbeeld en inspiratiebron

Laten we nieuwetijdskinderen omarmen als waardevolle spiegels die ons laten zien dat we allemaal uniek zijn en niet in een vastgestelde mal hoeven te passen. Het is tijd om afstand te nemen van de beperkte definitie van “normaal” en ruimte te creëren voor diversiteit en individualiteit. Door deze kinderen te ondersteunen, te begrijpen en de ruimte te geven om zichzelf te zijn, kunnen we een samenleving bevorderen waarin authenticiteit en individualiteit worden gevierd. 

Laten we streven naar een wereld waarin iedereen de vrijheid heeft om zijn volle potentieel te bereiken en bij te dragen aan positieve veranderingen. Nieuwetijdskinderen zijn een bron van inspiratie voor ons allemaal om in contact te komen met onze essentie en te streven naar een leven dat in lijn is met ons ware zelf. Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin diversiteit wordt omarmd en waarin iedereen de ruimte krijgt om te groeien.

 

 

Good People kunnen jou en je nieuwetijdskind helpen

De Good People zijn mensen die jou of je kind hierbij kunnen helpen. Om ouders te ondersteunen hun kind te helpen met gevoeligheden en uitingen van “dwars” gedrag. En ook om jou als ouder te helpen dichterbij je authentieke zelf te komen. 

Check via deze link alle Good People en wat ze doen. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Wat je misschien ook interessant vindt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tips

slaapmeditatie kind

Hypnotische slaapmeditatie

Gratis meditatie voor kinderen

The Good Website

Inspirerende workshops

De Good People organiseren workshops voor een vrijer leven.

Meditatie die hooggevoelige kinderen helpt in te slapen

Een hypnotische meditatie voor kinderen van 5 t/m 13 jaar om tot diepe ontspanning te komen en met een fijn gevoel in te slapen. 
Sommige volwassenen vallen er ook heel goed bij in slaap…:)
Download hem hier en ontvang daarna wekelijks tips & inspiratie voor een vrijer leven voor jou & je kind.